Lisbeth Bremberg

I am painting the Blå spegling
Jag målar Blå spegling
Painted by Håkan / Målad av Håkan

Ethereal, light skies behind hard rocks. Distant skerries with low, tormented vegetation. Autumn colored trees are mirrored in cool water. Small parts of dark nature stands cocky against icy sky. Distant birds flutter boldly in the cutting wind. The summer colours of nature are contrasting with sides of ancient rocks.

All this gives me the emotional levels I put on the paper.

To an internal melody I sweep my bristles with rich water colours.

Skira, lätta skyar bakom hårda klippor. Fjärran skär med låg, plågad växtlighet. Höstfärgade träd speglas i kyligt vatten. Små delar av mörk natur står kaxigt mot isig himmel. Fjärran fåglar flaxar karskt i snålblåsten. Sommarens naturfärger kontrasterar mot urgamla bergssidor.

Allt detta ger mig de känslolägen som jag fäster på papperet.

Till en inre melodi sveper jag mina penslar med flödig akvarellfärg.

Adjusting
Justerar

Lisbeth berättar att hon finner sin inspiration i djur och natur. Former och färger i det oändliga lockar till att skapa. Några av hennes tavlor föreställer skalbaggar eller andra små insekter. En del är detaljrikt återgivna medan övriga har ett mer abstrakt uttryckssätt. Flera akvareller har färg som flödat mer fritt, något som hon medvetet framkallat. En studie av Lisbeths tavlor ger bilden av en varierad motivvärld men hela tiden med samma mjuka känsla. Att hon låter slumpen ha en roll känns inte som en slump.

(No translation)

For many years I have used different ways to develope my artistic skills.
I am a member of the artists group KLÖS.

I många år har jag på olika sätt utvecklat mina konstnärliga färdigheter.
Jag är medlem i konstnärsgruppen KLÖS.