Lisbeth Bremberg

I am painting the Blå spegling
Jag målar Blå spegling

Ethereal, light skies behind hard rocks. Distant skerries with low, tormented vegetation. Autumn colored trees are mirrored in cool water. Small parts of dark nature stands cocky against icy sky. Distant birds flutter boldly in the cutting wind. The summer colours of nature are contrasting with sides of ancient rocks.

All this gives me the emotional levels I put on the paper.

To an internal melody I sweep my bristles with rich water colours.

Skira, lätta skyar bakom hårda klippor. Fjärran skär med låg, plågad växtlighet. Höstfärgade träd speglas i kyligt vatten. Små delar av mörk natur står kaxigt mot isig himmel. Fjärran fåglar flaxar karskt i snålblåsten. Sommarens naturfärger kontrasterar mot urgamla bergssidor.

Allt detta ger mig de känslolägen som jag fäster på papperet.

Till en inre melodi sveper jag mina penslar med flödig akvarellfärg.

Adjusting
Justerar

I am a member of the artist group KLÖS.

Jag är medlem i konstnärsgruppen KLÖS.