Håkan Bremberg

In the studio and gallery
I ateljén och galleriet
Self portrait / Självporträtt

The light that plays in the foliage, the deep blue sea that presses itself against the rocks and the intenseyellow presence of the rape field. It all inspires me and makes feelings and memories come alive, gives me a push to convert it into a painting. Different feelings make different impressions to the paintings.

That is why my productions cover so many styles and emotions.

The oil colours are carefully placed.

Ljuset som spelar i lövverket, det djupblå havet som trycker sig mot klipporna och rapsfältens intensivgula närvaro. Allt inspirerar mig och får känslor och minnen att leva upp, ger mig en knuff mot att förvandla det till en målning. Olika tankar och idéer gör olika avtryck på målningarna.

Därför spänner mina verk över så många stilar och känslolägen.

Oljefärgen läggs med omsorg.

For a presentation of ”Il David”, turn on your loudspeakers and click on picture above. At 2min 20sec (look below)
För en presentation av ”Il David”, sätt på högtalarna och klicka på bilden ovan. Vid 2min 20sek (se nedanför)

2015 this book was released in Edinburgh.

2015 kom denna bok ut i Edinburgh. [”De bästa moderna och nutida konstnärerna”].

”Oh Irene”, one of many melodies I have composed.
Performed by Curt Åkerlind on grand piano.
”Oh Irene”, en av många melodier jag har skrivit.
Framförd av Curt Åkerlind på flygel.

I am a member of the artists group KLÖS.

Jag är medlem i konstnärsgruppen KLÖS.