Håkan Bremberg

At the studio
I ateljén

The light that plays in the foliage, the deep blue sea that presses itself against the rocks and the intenseyellow presence of the rape field. It all inspires me and makes feelings and memories come alive, gives me a push to place it on a canvas. Different feelings make different impressions on the canvases.

That is why my productions cover so many styles and emotions.

The oil colours are carefully placed.

Ljuset som spelar i lövverket, det djupblå havet som trycker sig mot klipporna och rapsfältens intensivgula närvaro. Allt inspirerar mig och får känslor och minnen att leva upp, ger mig en knuff mot att fästa det på duk. Olika tankar och idéer gör olika avtryck på dukarna.

Därför spänner mina verk över så många stilar och känslolägen.

Oljefärgen läggs med omsorg.

You will also find me at
https://www.nawrasartist.com/ portfolio/hakan-bremberg/
or https://artportable.com/artist/hakan-bremberg/

Du hittar mig även på
https://www.nawrasartist.com/ portfolio/hakan-bremberg/ eller
https://www.ystadsallehanda.se/familj/jag-ar-en-san-som-testar-granser-2bf679b5/

eller https://artportable.com/artist/hakan-bremberg/

Below are some prizes I have been fortunate to be awarded.

Härunder finns några priser jag har haft turen att tilldelas.

For a presentation of ”Il David”, turn on your loudspeakers and click on the picture. At 2min 20sec…
För en presentation av ”Il David”, sätt på högtalarna och klicka på bilden. Vid 2min 20sek…

2015 a prestigeous book was released in Edinburgh – ”The best modern and contemporary artists”.

2015 kom en prestigefylld bok ut i Edinburgh – ”The best modern and contemporary artists”.

Music is for me another way of artistic expression.

Musik är för mig ett annat konstnärligt uttryckssätt.

”Oh Irene”, one of many melodies I have written.
Performed by Curt Åkerlind on grand piano.
”Oh Irene”, en av många melodier jag har skrivit.
Framförd av Curt Åkerlind på flygel.

I am a member of the artist group KLÖS.

Jag är medlem i konstnärsgruppen KLÖS.