Håkan Bremberg

In the studio and gallery
I ateljén och galleriet
Painted by Håkan / Målad av Håkan

The light that plays in the foliage, the deep blue sea that presses itself against the rocks and the intenseyellow presence of the rape field. It all inspires me and makes feelings and memories come alive, gives me a push to convert it into a painting. Different feelings make different impressions to the paintings.

That is why my productions cover so many styles and emotions. More than five years of studies shows.

The oil colours are carefully placed.

Ljuset som spelar i lövverket, det djupblå havet som trycker sig mot klipporna och rapsfältens intensivgula närvaro. Allt inspirerar mig och får känslor och minnen att leva upp, ger mig en knuff mot att förvandla det till en målning. Olika tankar och idéer gör olika avtryck på målningarna.

Därför spänner mina verk över så många stilar och känslolägen. Mer än fem års utbildning sätter sina spår.

Oljefärgen läggs med omsorg.

Prizes/Priser

For a presentation of ”Il David”, turn on your loudspeakers and click on picture above. At 2min 20sec you will find me
För en presentation av ”Il David”, sätt på högtalarna och klicka på bilden ovan. Vid 2min 20sek hittar du mig
Prize for portraits.

2015 this book was released in Edinburgh
2015 kom denna bok ut i Edinburgh

2

I am a member of the artists group KLÖS.

Jag är medlem i konstnärsgruppen KLÖS.