Gallery

A part of our 100m2 Galleri B. Primary a showcase for our own paintings.
En del av vårt 100m2 Galleri B. Främst ett skyltfönster för våra egna målningar.

Another part of our gallery
En annan del av vårt galleri

A gallery video
En gallerivideo

Our studio (video)
Vår ateljé (video)

We welcome guest artists to Galleri B.

Vi välkomnar gästutställare till Galleri B.Please contact us if you want to visit our studio/gallery. Phone 0703427025 or 0727427025. You are most welcome.

Vänligen kontakta oss om ni vill besöka vår ateljé/galleri. Ring 0703427025 eller 0727427025. Ni är mycket välkomna.