Gallery

ROSENCRANTZGATAN 21 • TOMELILLA • SWEDEN

Our studio and a part of the gallery
Vår ateljé och en del av galleriet

A walk in a major part of the gallery. Music composed by Håkan
En promenad i större delen av galleriet. Musiken komponerad av Håkan

We welcome guest artists to Galleri B.

Vi välkomnar gästutställare till Galleri B.

—–

Please contact us if you want to visit our studio/gallery. Phone 0703427025 or 0727427025 for opening hours. You are most welcome.

Vänligen kontakta oss om ni vill besöka vår ateljé/galleri. Ring 0703427025 eller 0727427025 för öppettider. Ni är mycket välkomna.

—–

We are having a summer exhibition until Aug 15.

Vi har en sommarutställning t.o.m.15 aug.