Gallery

ROSENCRANTZGATAN 21 • TOMELILLA • SWEDEN

Our studio and a part of the gallery
Vår ateljé och en del av galleriet

A walk in a major part of the gallery. Music composed by Håkan
En promenad i större delen av galleriet. Musiken komponerad av Håkan

We welcome guest artists to Galleri B.

Vi välkomnar gästutställare till Galleri B.Please contact us if you want to visit our studio/gallery. Phone 0703427025 or 0727427025. You are most welcome.

Vänligen kontakta oss om ni vill besöka vår ateljé/galleri. Ring 0703427025 eller 0727427025. Ni är mycket välkomna.