Gallery

A part of our 100m2 Galleri B. Primary a showcase for our own paintings.
En del av vårt 100m2 Galleri B. Främst ett skyltfönster för våra egna målningar.

Another part of our gallery
En annan del av vårt galleri

A gallery video
En gallerivideo

Our studio (video)
Vår ateljé (video)

We welcome guest artists to Galleri B.

Vi välkomnar gästutställare till Galleri B.