Exhibitions

105 exhibitions 1996-2020 Below is an excerpt.

105 utställningar 1996-2020 Härunder finns ett urval.

 • Ladugårdsgalleriet, Umeå
 • Stampens kvarn, Hjo
 • Galleri Drabanten, Kungslena
 • City Art Gallery, Stockholm
 • Inredningsmässan, Tibro**
 • Vänermuséet, Lidköping (Lisbeth)*
 • Villa Castelnuovo, Palermo (Håkan)**
 • Biennale R. del Brenta, Venice (Håkan)**
 • Galleri Lord Nelson, Karlshamn
 • Galerie Gora, Montreal (Håkan)**
 • Hellmans konst, Falköping
 • Gutenberghuset, Mariestad*
 • Artorama, Skövde
 • hÖsterlenSalongen, Smedstorp*
 • Galleri 40, Stockholm
 • Tranesgården, Skåne-Tranås
 • Konsthallen, Herrljunga**

*juried/jurybedömd
** juried invitation/jurybedömd inbjudan

Galerie Gora, Montreal
Konsthallen, Herrljunga
Galleri 40, Stockholm
Biennale Riviera del Brenta, Venice
Ateljé Bremberg/Galleri B

Please contact us if you want to visit our studio/gallery. You are most welcome.

Vänligen kontakta oss om ni vill besöka vår ateljé/galleri. Ni är mycket välkomna.

Håkan will exhibit at Artportable in Stockholm week no 13 in 2022.

Håkan kommer att ställa ut hos Artportable i Stockholm vecka 13 2022.