Lisbeth Bremberg

I am painting Blå spegling
Jag målar Blå spegling

The Swedish nature is also one of my dominating sources of inspiration and I really love the different moods it gives me.

Den svenska naturen är även en av mina huvudsakliga källor till inspiration och jag älskar de olika stämningar den ger mig.

To put it on paper I need something that has the same vibrant colours and that provides endless shade combinations. That is why I prefer water colour.

För att fästa det på papper behöver jag något med samma strålande färger och som ger oändliga kombinationer av nyanser. Det är därför som jag föredrar akvarellfärger.

I am cleaning the glass
Jag putsar glaset

Painting is a joy to me and I hope that watching my paintings will be a joy to you.

Att måla är ett nöje för mig och jag hoppas att det är ett nöje för dig att betrakta mina målningar.

The time it has taken me to reach the current level of creation feels like a long and winding road consisting of courses and books, but it surely has been worth the effort.

Tiden det har tagit mig att nå dagens skaparnivå känns som en lång och vindlande väg av kurser och böcker, men det har verkligen varit värt ansträngningen.