Gallery

A part of our 100 sqm gallery. Primary a showcase for our own paintings.
En del av vårt 100kvm galleri. Främst ett skyltfönster för våra egna målningar.

January 9 – february 7 we are arranging a photo show by Sharad Gupta.
Opened sat/sun/wed from 11.00 to 15.00.
9 Januari – 7 februari arrangerar vi en fotoutställning av Sharad Gupta.
Öppet lö/sö/on från 11.00 till 15.00.

Some of the Sharad Gupta photo exhibition.
Litet av fotoutställningen med Sharad Gupta.